Permainan Tradissional Congklak Atau Dakon Sebagai Media Pembelajaran

Mengenalkan kepada siswa permainan tradissional congklak atau dakon sebagai   media pembelajaran untuk menamamkan konsep pada pembelajaran Matematika berupa perkalian sebagai penjumlahan berulang yang mengasikan sekaligus memperkenalkan permainan tradisional

WhatsApp Image 2017-04-19 at 16.19.24

WhatsApp Image 2017-04-19 at 16.18.11

WhatsApp Image 2017-04-19 at 16.17.22

Post author

Leave a Reply